Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đô thị loại 1 cho Phú Quốc, Rạch Giá

  Tháng Hai 7, 2023 | 5:05 chiều

Theo ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương, tập trung thực hiện ngay 6 nhiệm vụ trọng tâm từ những tháng đầu năm, đồng thời xây dựng chương trình phát triển đô thị loại 1 cho Phú Quốc và Rạch Giá.

Phú Quốc phấn đấu trở thành đô thị loại 1 trong năm 2023

Phú Quốc phấn đấu trở thành đô thị loại 1 trong năm 2023

Ngày 7/2, UBND tỉnh Kiên Giang họp cùng các sở ngành, địa phương để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ngay từ đầu năm 2023.

Trong năm 2023, Kiên Giang đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với 5 mục tiêu tổng quát, 24 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nội dung phân công trách nhiệm cho các sở, ban hành và địa phương để thực hiện. Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành chương trình công tác năm 2023 với 230 nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã phân công cụ thể các chỉ tiêu, phần việc và trách nhiệm cho các sở ngành, địa phương kèm theo thời gian thực hiện và có sự kiểm soát, đánh giá chặt chẽ theo từng tháng.

Đẩy mạnh việc phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Kiên Giang

Đẩy mạnh việc phát triển kinh tế – xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Kiên Giang

Tổng số nhiệm vụ giao cho các ngành, địa phương thực hiện trong tháng 1/2023 là 411 nhiệm vụ. Theo đánh giá, các đơn vị đã hoàn thành 138 nhiệm vụ, đang thực hiện là 273 nhiệm vụ, trong đó có 68 nhiệm vụ quá hạn, chiếm 24,9%.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị chưa nghiêm, thực hiện nhiệm vụ được giao còn tồn đọng, kéo dài. Hiện vẫn còn 9/15 địa phương chưa trình phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương, tập trung thực hiện ngay 6 nhiệm vụ trọng tâm từ những tháng đầu năm. Trọng tâm là hoàn thành phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước, các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy.

Song song với đó, đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng, đặc biệt là quy hoạch Phú Quốc, Hà Tiên và Rạch Giá. Nhấn mạnh các quy hoạch đô thị trọng điểm, đồng thời xây dựng chương trình phát triển đô thị loại 1 cho Phú Quốc và Rạch Giá.

Theo kinhtedothi.vn