Khu nhà ở thôn Cầu Gạo

Tải trọn bộ tài liệu dự án Khu nhà ở thôn Cầu Gạo