Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

  Tháng Ba 17, 2020 | 10:54 chiều

Ngày 04/03/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang bà Lê Thị Minh Phụng đã ký Quyết định số 545/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

Quyết định phê duyệt ban hành kèm với bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tỷ lệ 1:25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Quốc, với các tiêu chí chủ yếu sau:

1/ Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (kèm theo Bảng 1)

2/ Kế hoạch thu hồi các loại đất (kèm theo Bảng 2)

3/ Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (kèm theo Bảng 3)

4/ Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; Trong năm 2020 chưa có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Các bảng/phụ lục đi kèm như sau:

Bảng 1 Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Bảng 1 Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Bảng 1 Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Bảng 1 Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Bảng 2 Kế hoạch thu hồi các loại đất

Bảng 2 Kế hoạch thu hồi các loại đất

Bảng 3 Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Bảng 3 Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Quốc tỷ lệ 1:25.000

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Quốc tỷ lệ 1:25.000

DOWNLOAD BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN PHÚ QUỐC (CỠ LỚN)

Hoặc liên hệ với chúng tôi nếu không download được

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Phú Quốc:

Khu đô thị mới Bắc Dương Đông Phú Quốc

Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc

Tổ hợp Grand World Phú Quốc

Khu đô thị mới Sun Grand City Nam Phú Quốc