Chung cư Quảng Ninh

The Sapphire Residence Hạ Long

The Sapphire Residence Hạ Long

Số 1 Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh