Phú Quốc: Chia Khu đô thị Dương Đông thành 21 khu vực

  Tháng Tám 14, 2020 | 5:25 chiều

Đô thị Dương Đông được chia làm 21 khu vực để lập qui hoạch chi tiết, phạm vi ranh giới từng khu vực được xác định theo định hướng giải pháp tổ chức không gian qui hoạch, kiến trúc cảnh quan của Đồ án qui hoạch phân khu đô thị Dương Đông được duyệt.

Phối cảnh đại lộ trung tâm của đô thị Dương Đông

Phối cảnh đại lộ trung tâm của đô thị Dương Đông

UBND huyện Phú Quốc vừa có văn bản gửi Ban Quản lí Khu kinh tế Phú Quốc và các đơn vị liên quan về việc lấy ý kiến nội dung Dự thảo nhiệm vụ qui hoạch chi tiết 1/500 các khu vực thuộc đô thị Dương Đông.

Theo đó, để cụ thể hóa qui hoạch phân khu đô thị Dương Đông đã được phê duyệt, UBND huyện Phú Quốc tổ chức lập qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 các khu vực thuộc KĐT Dương Đông tạo cơ sở pháp lí để thực hiện quản lí xây dựng, lập dự án và đầu tư xây dựng các khu chức năng, hệ thống công trình hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với định hướng phát triển.

Qui mô lập qui hoạch chi tiết bao gồm 21 khu vực thuộc phạm vi KĐT Dương Đông.

Cụ thể, Khu 1 có diện tích 74 ha, thuộc phía Tây trung tâm thị trấn Dương Đông. Mục tiêu qui hoạch nhằm chỉnh trang khu dân cư hiện trạng, phát triển các khu đất thương mại – văn phòng, đất hỗn hợp, đất giáo dục, đất hạ tầng kĩ thuật, đất công viên cây xanh, đất cây xanh ven biển (hành lang biển); gìn giữ bảo vệ, cải tạo dòng sông Dương Đông, Rạch Ông Trì.

Khu 2 có diện tích 64 ha, thuộc vị trí trung tâm thị trấn Dương Đông. Mục tiêu qui hoạch nhằm chỉnh trang khu dân cư hiện trạng, phát triển các khu đất thương mại – văn phòng, đất hỗn hợp, đất giáo dục, đất văn hóa, đất ở trung cao tầng, đất hạ tầng kĩ thuật, đất công viên cây xanh; gìn giữ bảo vệ, cải tạo dòng sông Dương Đông.

Khu 3 có diện tích 92 ha, thuộc phía Đông trung tâm thị trấn Dương Đông. Mục tiêu qui hoạch nhằm chỉnh trang khu dân cư hiện trạng, phát triển các khu đất thương mại – văn phòng, đất hỗn hợp, đất hành chính công, đất giáo dục, đất văn hóa, đất nhà ở thấp tầng (nhà đơn lập, song lập, nhà liên kế),…

Theo https://vietnambiz.vn/

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Phú Quốc:

Khu đô thị mới Bắc Dương Đông Phú Quốc

Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc

Tổ hợp Grand World Phú Quốc

Khu đô thị mới Sun Grand City Nam Phú Quốc