Phú Quốc xứng đáng lên thành phố

  Tháng Chín 19, 2020 | 11:17 sáng

Đó là lời khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo UBND huyện đảo Phú Quốc ngày 18-9 về đề án thành lập TP Phú Quốc – TP đảo đầu tiên của nước ta.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của trung ương đều thống nhất đề án thành lập Thành phố Phú Quốc và đề nghị tạo mọi điều kiện để Phú Quốc sớm thành lập thành phố. Tuy nhiên, các đại diện này cũng cho rằng việc thành lập thành phố Phú Quốc phải bảo đảm nhiều yếu tố như: Cơ sở hạ tầng phải được hoàn thiện, ngày càng đổi mới và phát triển, phải có chính sách riêng biệt cho thành phố đảo, đánh giá tổ chức bộ máy, bổ sung giải pháp hệ thống chính sách; giải pháp phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng….

Một góc huyện đảo Phú Quốc chuẩn bị lên thành phố

Một góc huyện đảo Phú Quốc chuẩn bị lên thành phố

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định để sớm lên thành phố, Phú Quốc cần nhanh chóng hoàn thiện đề án như: Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chú ý quản lý đô thị, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chú trọng công tác an ninh quốc phòng; chuyển đổi tổ chức bộ máy cho phù hợp; bổ sung các chính sách khi thành lập thành phố, các định hướng phát triển thành phố sau khi được công nhận; có phương án sắp xếp cán bộ, công chức sau khi thành lập thành phố bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo https://nld.com.vn/

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Phú Quốc:

Khu đô thị mới Bắc Dương Đông Phú Quốc

Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc

Tổ hợp Grand World Phú Quốc

Khu đô thị mới Sun Grand City Nam Phú Quốc