Quy định mới nhất về diện tích đất được tách thửa trên địa bàn huyện Phú Quốc 2020

  Tháng Ba 13, 2020 | 9:47 chiều

Ngày 11-3-2020, ông Phạm Vũ Hồng – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký văn bản gửi Sở TN&MT, UBND huyện Phú Quốc về việc chấm dứt hiệu lực Công văn 651 ngày 15-5-2018 của UBND tỉnh về việc tạm dừng phân lô, tách thửa trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

Cụ thể, nhằm đảm bảo tính pháp lý trong công tác quản lý đất đai và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hiệu lực Công văn số 651 về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

UBND tỉnh yêu cầu huyện Phú Quốc, Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cùng các sở, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện việc phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 16-7-2019 của tỉnh.

Theo nội dung của quyết định số 16/2019 về điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với 1 số loại đất là

I. Điều kiện chung được tách thửa:

– Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và thời hạn sử dụng đất.

– Diện tích thửa đất cần tách chưa có quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.

– Thửa đất mới hình thành và thửa đất sau khi tách phải đảm bảo đúng theo diệ tích tối thiểu được tách tại quyết định này.

II. Diện tích tối thiểu được tách của một số loại đất:

1. Đất ở

a. Đất ở nông thôn: Diện tích tối thiểu mảnh đất hình thành là 45m2, chiều dài và rộng không nhỏ hơn 5m.

b. Đất ở tại đô thị: Diện tích tối thiểu mảnh đất hình thành là 36m2, chiều dài và rộng của mảnh đất không nhỏ hơn 4m.

Diện tích này không bao gồm hành lang giao thông, đường thuỷ ( nếu có).

c. Điều kiện tách thửa với đất ở:

– Phù hợp với quy hoạch 1/500 của nhà nước. Nếu chưa có quy hoạch 1/500 thì tùy loại diện tích đất nhỏ hơn 500m2; từ 500m2 -200m2 hay hơn 2000m 2 mà thực hiện các thủ tục theo quy định.

2. Diện tích tối thiểu được tách với đất nông nghiệp:

a. Đất trồng cây hằng năm, lúa, nuôi trồng thủy sản tối thiểu là 2000m2.

b. Đất cây lâu năm, nông nghiệp khách là 1000m2.

c. Đất rừng sản xuất: Tối thiểu là 3000m2.

d. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch phi nông nghiệp: Diệc tích được tách tối thiểu là 500m2.

e. Đối với khu đô thị, Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch phi nông nghiệp: Diện tích tối thiểu là 300m2.

f. Đối với tách thửa tặng cho cùng huyết thống:

Đất nông nghiệp quy hoạch nông nghiệp:1000m2

Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm: 1000m2

Đất nông nghiệp quy hoạch đất rừng sản xuất: 1500m2

Đất nông nghiệp năm trong quy hoạch phi nông nghiệp:250m2.

Để được hỗ trợ thêm về thủ tục tách thửa, chuyển đổi đất tại Phú Quốc anh/chị vui lòng liên hệ theo

Toán bộ nội dung của NQ 16/2019/UNBD như sau

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Phú Quốc:

Khu đô thị mới Bắc Dương Đông Phú Quốc

Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc

Tổ hợp Grand World Phú Quốc

Khu đô thị mới Sun Grand City Nam Phú Quốc

Tổng hợp các sản phẩm Bất động sản tại Đặc khu kinh tế Phú Quốc