UBND huyện Đông Anh lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch Trung tâm hội chợ triểm lãm và khu đô thị mới Đông Anh tỷ lệ 1/500

  Tháng Năm 23, 2020 | 5:17 sáng

Chiều 21/5, UBND huyện Đông Anh phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch Trung tâm hội chợ triểm lãm và khu đô thị mới Đông Anh tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trung tâm hội chợ triểm lãm và khu đô thị mới Đông Anh được nghiên cứu xây mới tại các xã Mai Lâm, Xuân Canh, Đông Hội để đáp ứng các yêu cầu về đô thị thông minh khi Đông Anh thành lập Quận đồng thời kích thích tăng trưởng kinh tế cho địa phương cũng như vùng Hà Nội, tận dụng và phát huy những giá trị sẵn có của khu di tích Cổ Loa. Khu vực nghiên cứu lập dự án có diện tích khoảng 385,17ha trong đó hiện trạng đất nông nghiệp, đất vườn, ao hồ và đất trống chiếm trên 84%.

Tại hội nghị lấy ý kiến, Đơn vị thiết kế cũng đã trình bày, giới thiệu đầy đủ về kế hoạch phân bổ chỉ tiêu quỹ đất thuộc đồ án như công trình công cộng, khu đô thị, đất cây xanh, đất trường học, đất ở kèm theo là bố trí hạ tầng kỹ thuật đầy đủ như điện nước, hệ thống tiêu thoát xử lý nước thải…

Tại hội nghị, nhân dân 3 xã Mai Lâm, Xuân Canh, Đông Hội đã đóng góp ý kiến trực tiếp vào phiếu xin ý kiến của đơn vị chuyên môn, trong đó, phần lớn người dân đều đồng tình với vị trí ranh giới, mục tiêu của nhiệm vụ đồ án quy hoạch cũng như các các chỉ tiêu, nội dung quy hoạch và đã được đơn vị chuyên môn tổng hợp để bổ sung, điều chỉnh bảo đảm phù hợp đồ án quy hoạch.

Việc lập quy hoạch chi tiết đồ án quy hoạch Trung tâm hội chợ triểm lãm và khu đô thị mới Đông Anh tỷ lệ 1/500 là nhiệm vụ cần thiết nhằm khai thác quỹ đất có hiệu quả, thu hút các nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị, làm cơ sở để gắn kết đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kĩ thuật cho khu vực trong tương lai.