Khu dân cư mới xã Phạm Kha

Tải trọn bộ tài liệu dự án Khu dân cư mới xã Phạm Kha