Uông Bí New City

Đợt 1 Ngay khi ký HĐ chuyển nhượng với CĐT 20%
Đợt 2 Trong vòng 30 ngày kể từ khi ký HĐCN 30%
Đợt 3 Công chứng HĐCN không muộn hơn 60 ngày kể từ khi ký HĐCN 45%
Đợt 4 Thông báo bàn giao sổ đỏ 5%

Tải trọn bộ tài liệu dự án Uông Bí New City