Trường học trong khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha Phú Quốc

  Tháng Mười 28, 2023 | 3:47 chiều

Ngày 30/8/2023, tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc khóa II, đã thông qua Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Dương Đông, Trường Tiểu học và THCS Dương Đông trong khu đô thị mới Bắc Dương Đông 67,5ha.

Dự án nhằm thu hút mọi nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng các trường đã đạt chuấn. Xây dựng và phát triển mới trường đạt chuẩn quốc gia – trường trọng điểm ở các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Góp phần đưa ngành giáo dục của tỉnh hội nhập với khu vực và thống nhất tiêu chuẩn chung của toàn quốc.

Trường học trong dự án Khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha - Phối Cảnh Khu Trường Học

Trường học trong dự án Khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha – Phối Cảnh Khu Trường Học

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phú Quốc (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc quản lý).

Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Địa điểm: Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian: 2023-2027 (bao gồm thời gian chuẩn bị đầu tư).

Nhóm dự án: B

Tiến độ thực hiện:

– Năm 2023: Phê duyệt nhiệm vụ và cho phép chuẩn bị đầu tư. Phê duyệt chủ trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và khảo sát địa chất công trình.

– Năm 2024: Lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Lựa chọn nhà thầu và triển khai thiết kế. Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình. Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, các gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư và triển khai thi công xây dựng công trình.

– Năm 2025 – 2026: Triển khai thi công xây dựng công trình, thanh toán giai đoạn thi công công trình và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Năm 2027: Phê duyệt quyết toán dự án.

VỊ TRÍ VÀ HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT

Trường học trong dự án Khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha - Vị Trí Trên Bản Đồ Quy Hoạch

Trường học trong dự án Khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha – Vị Trí Trên Bản Đồ Quy Hoạch

Trường học trong dự án Khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha - Hiện Trạng Khu Đất

Trường học trong dự án Khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha – Hiện Trạng Khu Đất

TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG ĐÔNG

– Diện tích: khoảng 8000m2

– Quy mô: xây dựng mới 20 phòng học, khối phòng hành chính quản trị, khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em, khối phòng tổ chức ăn, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và các công trình phụ trợ.

– Tổng mức đầu tư: 56 tỷ đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng)

Trường học trong dự án Khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha - Phối Cảnh Trường Mầm Non

Trường học trong dự án Khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha – Phối Cảnh Trường Mầm Non

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS DƯƠNG ĐÔNG

– Diện tích: khoảng 12000m2

– Quy mô: xây dựng mới 45 phòng học, khối phòng bộ môn, khối hiệu bộ, nhà thể thao đa năng, hồ bơi, sân bóng đá mini, thiết bị và các công trình phụ trợ khác.

– Tổng mức đầu tư: 120 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng)

Trường học trong dự án Khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha - Phối Cảnh Trường Tiểu Học Và THCS

Trường học trong dự án Khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha – Phối Cảnh Trường Tiểu Học Và THCS

Hội đồng nhân dân thành phố giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục cần thiết của dự án Trường mầm non Dương Đông, Trường Tiểu học và THCS Dương Đông tại khu 67,5ha trình cấp có thấm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đâu tư công và pháp luật liên quan.