Thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 2 Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai

  Tháng Một 24, 2024 | 6:00 chiều

Chiều ngày 29/6, dưới dự chủ trì của đồng chí Lương Trung Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện.Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện tổ chức Hội nghị thông qua và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai, huyện Gia Bình (đợt 2)

Thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 2 Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai

Thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 2 Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng, Thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện; Giám đốc và cán bộ chuyên môn Công ty cổ phần xây lắp Tràng An (Chủ đầu tư dự án); Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Golden Land Việt Nam (đơn vị tư vấn thu hồi đất); Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính – Xây dựng xã Xuân Lai; Trưởng thôn, Giám đốc HTX DVNN thôn Xuân Lai; Đại diện hộ dân có đất thu hồi.

Dự án làng nghề Xuân Lai với diện tích thu hồi là 11.494,3m2; trong đó diện tích thu hồi theo quy hoạch là 10.609,8m2; diện tích đất khó canh tác phải thu hồi 885,5m2. Đất chuyên trồng lúa được giao lâu dài là 11.494,3m2 của 26 hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Bồi thường, hỗ trợ tài sản, công trình, mồ mả trên đất thu hồi của 5 hộ gia đình, cá nhân là 50,3 triệu đồng. Tại hội nghị, các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi đã thống nhất cao với phương án đền bù, hỗ trợ. Sau khi được UBND huyện Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; Công ty Cổ phần xây lắp Tràng An đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí đồng thời phối hợp cùng các đơn vị liên quan và UBND xã Xuân Lai tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật; thời gian dự kiến xong trong qúy III năm 2023.

Theo https://giabinh.bacninh.gov.vn/