Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai

  Tháng Một 23, 2024 | 12:32 chiều

Sáng ngày 25/8/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai. Đồng chí Lương Trung Hậu, phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai

Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai

Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai được thực hiện theo Quyết định số 247/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, quy hoạch chi tiết 1/500. Diện tích quy hoạch là 9,35 ha cơ bản là đất trồng lúa, đất kênh mương và đất nghĩa địa. Cụm công nghiệp được tổ chức quy hoạch trên cơ sở kết nối đa hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hiện có. Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của dự án với mạng lưới hạ tầng hiện có của khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Sau khi đầu tư hoàn thiện sẽ hình thành một cụm công nghiệp làng nghề có hạ tầng kỹ thuật hiện đại đủ điều kiện để tiếp nhận các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa truyền thống có công nghệ tiên tiến, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng kinh tế và công nghiệp của huyện Gia Bình nói chung và xã Xuân Lai với các làng nghề truyền thống tiêu biểu nói riêng.

Theo https://giabinh.bacninh.gov.vn/