Kiên Giang: Đề xuất đổi hình thức đấu thầu dự án BT hơn 1.400 tỷ

  Tháng Mười 23, 2018 | 4:24 chiều

(BĐT) – UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Tỉnh đang xem xét điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư Dự án Tuyến Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu từ chỉ định thầu sang đấu thầu rộng rãi quốc tế theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Đường Dương Đông - Cửa Cạn đoạn qua Khu đô thị mới Bắc Dương Đông 67ha

Đường Dương Đông – Cửa Cạn đoạn qua Khu đô thị mới Bắc Dương Đông 67ha

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.466 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư tuyến Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu là 961,94 tỷ đồng, vốn đầu tư tuyến nhánh nối đến đường trục Nam Bắc là 344 tỷ đồng, lãi vay 159,92 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến 2 năm, từ tháng 12/2018 đến 12/2020. Nguồn thanh toán cho Dự án được xác định là quỹ đất tại khu vực sân bay cũ (đã được chấp thuận về mặt chủ trương) theo phương pháp xác định ngang giá. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu tại Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 25/5/2017.

Khu vực sân bay Phú Quốc cũ - Quỹ đất dự kiến dành đối ứng cho dự án

Khu vực sân bay Phú Quốc cũ – Quỹ đất dự kiến dành đối ứng cho dự án

Đến nay, Dự án đã được Tỉnh triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án, trong đó có việc điều chỉnh nội dung hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.

Quy hoạch đường tuyến nhánh nối trục Bắc Nam đảo với đường Dương Đông - Cửa Cạn

Quy hoạch đường tuyến nhánh nối trục Bắc Nam đảo với đường Dương Đông – Cửa Cạn

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP nói chung, BT nói riêng vừa góp phần giảm áp lực rất lớn về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, đáp ứng yêu cầu về đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, vừa khai thác được các nguồn lực (nguồn lực đất đai) sẵn có của Tỉnh. Kiên Giang đang xem xét, lựa chọn thêm các dự án để thực hiện đầu tư theo hình thức PPP nói chung, hợp đồng BT nói riêng để thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển.

( Theo baodautu.vn)

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Phú Quốc:

Khu đô thị mới Bắc Dương Đông Phú Quốc

Tổng hợp các sản phẩm Bất động sản tại Đặc khu kinh tế Phú Quốc