Xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế

  Tháng Mười 19, 2020 | 11:04 chiều

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Kiên Giang cần tiếp tục xác định Phú Quốc phải trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế theo định hướng của Trung ương.

Ngày 16-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang qua các thời kỳ.

Nâng tầm Phú Quốc

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, cho rằng phương châm của đại hội lần này của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang là “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng Đảng bộ, dân, quân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Từ đó, Kiên Giang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Kết cấu hạ tầng giao thông, điện, viễn thông,… được quan tâm đầu tư và ngày càng phát triển; diện mạo đô thị, nông thôn và các hải đảo có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền, biên giới quốc gia, biển, đảo được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, nâng lên chất lượng hoạt động, đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng Kiên Giang là tỉnh trù phú về địa thế và đẹp đẽ về phong cảnh; vùng đất kiên cường, bất khuất của đất nước ta. Kiên Giang cũng là địa phương của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước qua các thời kỳ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (bìa phải) đến tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (bìa phải) đến tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Để đạt được những mục tiêu đại hội đề ra, trước hết, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên, tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Tập trung xây dựng và quản lý tốt quy hoạch tổng thể không gian phát triển của tỉnh, phù hợp với quy hoạch của vùng, của quốc gia (trên cơ sở định hướng phát triển của Trung ương, Nghị quyết 120 của Chính phủ) và phù hợp với tiềm lực của tỉnh, thích ứng với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh tiếp tục phát triển hơn nữa, đặc biệt tập trung lãnh đạo phát triển các vùng du lịch trọng điểm mà tỉnh đã xác định, trong đó cần tiếp tục xác định Phú Quốc phải trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế theo định hướng của Trung ương.

Liên kết vùng và giảm nghèo bền vững

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Kiên Giang đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý chặt chẽ quy hoạch về đất đai, đô thị, rừng. Tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính thực chất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án, cấp phép đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường liên kết vùng, nhất là liên kết với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Tỉnh cần tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông đường bộ kết nối với trung tâm ĐBSCL và Đông Nam Bộ đang là điểm nghẽn của cả khu vực và Kiên Giang.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Kiên Giang cần quan tâm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, trình độ dân trí, nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách và an sinh xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng mức sống người dân, quan tâm hơn nữa công tác phát triển văn hóa, chỉ số phát triển con người. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với nước, thể hiện sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân vùng căn cứ cách mạng đã chịu nhiều thiệt hại, mất mát, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vừa qua. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nghề, kỹ năng, nghiệp vụ, ngoại ngữ… Phát triển mạng lưới y tế đồng bộ, chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả; chú trọng thực hiện các chương trình y tế dự phòng, thực hiện tốt công tác phòng, chống các dịch bệnh; thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và giảm nghèo bền vững.

Khơi dây khát vọng vươn lên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị Kiên Giang làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cũng như tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục làm tốt hơn công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt phải quan tâm việc tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa có đức, có tài, có trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý phù hợp với đặc điểm, thế mạnh tỉnh cho trước mắt và lâu dài. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm.

Bên cạnh đó, Kiên Giang cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các quyết định của Bộ Chính trị (khóa XI) góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân. Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí khát vọng vươn lên trong Đảng bộ và nhân dân, nhằm động viên tối đa mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Dịp này, ông Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đại diện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ trong những ngày qua.

Theo https://nld.vn

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Phú Quốc:

Khu đô thị mới Bắc Dương Đông Phú Quốc

Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc

Tổ hợp Grand World Phú Quốc

Khu đô thị mới Sun Grand City Nam Phú Quốc